OPtimizacija ogljičnEga odTisa jekel z digitalnim dvojčkom vRočega valjanjA (PETRA)


 

 

 


C3M in projektni partner SIJ Acroni sodelujeta pri izvajanju raziskovalno-razvojnega projekta PETRA. Projekt je usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in se nanaša na razvoj novega izdelka  z visoko dodano vrednostjo in izboljšanji snovne in energetske učinkovitosti procesa izdelave.

 V RRI projektu OPtimizacija ogljičnEga odTisa jekel z digitalnim dvojčkom vRočega valjanjA (PETRA) sodelujeta visoko tehnološko podjetje C3M d.o.o in industrijski partner družba SIJ Acroni d.o.o., s ciljem izboljšanja snovne in energetske učinkovitosti procesne poti vroče predelave debele pločevine konstrukcijskih jekel malolegiranih z niobijem. Projekt optimizacijo tehnološke procesne poti naslavlja z izgradnjo digitalnega dvojčka, za natančnejše in bolj ciljno vodenje celotnega procesa vroče predelave z namenom doseganja ciljane mikrostrukture in posledično zmanjšano potrebo po dodatnih toplotnih obdelavah, ter ponovnih izdelavah končnih izdelkov. To bo vodilo v občutno znižanje porabe energentov in posledično zmanjšan vpliv na okolje. Razvit digitalni dvojček TMProSim (Thermomechanical and Microstructural Process Simulator), bo temeljil na sklopljenih večnivojskih modelih. Termo-mehanskem modelu valjanja, ki bazira na reševanju nelinearnih sklopljenih termo-mehanskih enačb po metodi končnih elementov. Mikrostrukturnem modelu RSProSim (Rolling Schedule Process Simulator), ki združuje različne fizikalno zasnovane modele za opis procesov, ki se pojavljajo v jeklih med njihovo termomehansko obdelavo in določajo razvoj mikrostrukture. Implementiran digitalni dvojček bo pomagal pri naprednem, učinkovitem in okoljsko prijaznem razvoju visokokvalitetnih izdelkov in optimizaciji tehnološke poti izdelave obstoječih izdelkov s ciljem učinkovite izrabe delovnih sredstev. Projekt zaradi ambicioznosti presega meje razvoja skupine izdelkov in ima v smislu opcije razširitve velik potencial, saj bo končni model z nadgradnjo materialnih baz aplikativen tudi pri optimizaciji tehnoloških poti za ostale vrste jekel. RRI projekt bo izboljšal konkurenčnost družbe SIJ Acroni d.o.o. in posledično tudi slovenske jeklarske industrije ter prispeval k ustvarjanju znanja in metod za preoblikovanje tega sektorja iz energijsko in okoljsko intenzivne industrije v industrijo znanja ter to industrijo popeljal v smeri industrije 4.0 in proizvajalca zelenih jekel.

Skupna vrednost sofinanciranja projekta: 263.291,56 EUR
Trajanje projekta: 2.11.2022 – 01.11.2024
Spletna stran projekta: www.noo.gov.si   www.evropskasredstva.si
Program:
Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO
Vodilni partner:
SIJ Acroni
Ostali partnerji:
C3M
Naložbo financira Evropska unija – NextGeneration EU.